ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор: 
Олійник Т. І.

УДК 338.65:339.43

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан технічної оснащеності сільськогосподарського виробництва і на його основі проведена економічна оцінка впливу відтворювального процесу на техніко-технологічні показники аграрних підприємств.

Ключові слова: відновлення, техніко-технологічна база, аграрні підприємства, ефективність, управління, відновлювальна оцінка.

Summary. The article analyzes the current state of technical equipment of agricultural production and its economic basis of the impact assessment of the reproductive process on the technical and technological parameters of agricultural enterprises.

Key words: recovery, technical and technological base, farmers, efficiency, management, renewable rating.

Олійник Тетяна Іванівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук. 71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управлінський вплив на активізацію відновлювальних процесів основних засобів виробництва в АПК.

Т. І. Олійник ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ ЗАХОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ / Т. І. Олійник //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.109—113.

Файл статьи: