ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВУ НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор: 
Компанієць Т. І.

УДК 330.341.1

Анотація. У статті обгрунтована необхідність розвитку інноваційної діяльності на підприємствах України. Визначені основні фактори, які впливають на розвиток та впровадження інноваційної діяльності у роботу промислових підприємств, а також розкрита сутність інноваційного потенціалу та названі основні його складові.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, якість, інновація, забезпечення якості.

Summary. In the article the necessity of development of innovation activity in enterprises of Ukraine. In grounded the main factors that affect on the development and introduction of innovation in the work of industrial enterprises are identified as well as the essence of the innovation potential is open and identified its main components are identified.

Key words: innovation, development, innovation capacity, quality, innovation, quality assurance.

Компанієць Тетяна Ігорівна, асистент кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: вплив комунікаційної політики на діяльність промислових підприємств Північного Приазов’я.

Т. І. Компанієць ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВУ НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ/Т. І. Компанієць //Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2012. — №3(19). — С.87—91.

Файл статьи: