Аграрного сектору економіки україни шляхом бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств

Автор: 
Комарова І. В.

УДК 336.02:351:338.43

Анотація. Описано механізм державного регулювання виробництва сільгосппродукції засобами бюджетної підтримки сільгоспвиробників. Наведено роль аграрного сектору в економіці та бюджетах України, динаміку прямої та непрямої бюджетної підтримки сільгоспвиробників, частки бюджетної підтримки сільгоспвиробників у чистому доході від реалізації сільгосппродукції.

Ключові слова: державне регулювання, аграрний сектор, бюджетна підтримка, сільгосппідприємство, сільгосппродукція.

Summary. An author described the mechanism of government control of production of agricultural goods facilities of budgetary support of agricultural producers. A role over is brought agrarian to the sector in an economy and budgets of Ukraine, dynamics of line and indirect budgetary support of agricultural producers, part of budgetary support of agricultural producers in a net profit from realization of agricultural produce.

Key words: government control, agrarian sector, budgetary support, is agricultural enterprises, agricultural produce.

Комарова Інна Валентинівна, доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України


Комарова І. В. Аграрного сектору економіки україни шляхом бюджетної підтримки сільськогосподарських підприємств / Комарова І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.115—120.


Файл статьи: