Економічна сутність оборотних засобів та їх кругообіг у сільському господарстві

Автор: 
Пужай-Череда А. М.


УДК 658.153:631.12

Анотація. У статті з позиції теоретичного обґрунтування сутнісної категорії «оборотні засоби» досліджено неперервність їх кругообігу за фазами виробничого процесу сільськогосподарського підприємства та окреслено напрями ефективного управління ними.

Ключові слова: оборотні засоби, стадії кругообігу, виробничі фонди, фонди звертання, авансування, фази виробництва, сільське господарство.

Summary. This article from the perspective of theoretical grounding of essential category of «current assets» investigates the continuity of their cycle by phases of production process of agricultural enterprises and outlines areas of effective management.

Key words: current assets, stage of cycle, production funds, appeal funds, advancement, phases of production, agriculture.

Пужай-Череда Анна Михайлівна, аспірант кафедри економіки підприємства Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: управління оборотними засобами сільськогосподарських підприємств.


Пужай-Череда А. М. Економічна сутність оборотних засобів та їх кругообіг у сільському господарстві / Пужай-Череда А. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.81—85.


Файл статьи: