Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства

Автор: 
Бояринова К. О.
Автор: 
Цатурян Л. С.


УДК 330.341

Анотація. У статті розглянуто сутність понять «потенціал», «потенціал інноваційного розвитку» та «інноваційний розвиток підприємства». Докладно розглянуто структуру механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства.

Ключові слова: інновації, інноваційний потенціал, інноваційна діяльність, потенціал розвитку, механізм управління інноваційним розвитком.

Summary. The article describes the essence of the concept of «potential», «potential innovation development» and «innovative development of company». The article details the structure of the mechanism of managing the company’s potential of innovative development.

Key words: innovations, innovation potential, innovation activities, development potential, management mechanism innovation.

Бояринова Катерина Олександрівна, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «КПІ», кандидат економічних наук, доцент.

03158, м. Київ, вул. Картвелішвілі 5, кв.486.

Наукові інтереси: управління інноваційною діяльністю та інноваційним розвитком


Бояринова К. О. Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства / Бояринова К. О., Цатурян Л. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.58—62.


Файл статьи: