Использование алгоритма обратного распространения ошибки для системы управления качеством производимой продукции

Автор: 
Лазарев В. О.

УДК 004.032.26

Анотація. Публікація присвячена застосуванню алгоритму зворотного поширення помилки для управління системою управління якістю виробленої продукції.

Ключові слова: штучні нейронні мережі, управління якістю виробництва продукції, алгоритм зворотнього поширення помилки.

Summary. The publication is dedicated to the use of back-propagation algorithm to control the quality management system of production.

Key words: artificial neural networks, quality control of production, back-propagation algorithm.

Лазарев Віктор Олегович, асистент кафедри програмного забезпечення систем Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: розробка веб-сервісів, розподілених облікових систем, сховищ даних і засобів аналізу бізнес-інформації.


Лазарев В. О. Использование алгоритма обратного распространения ошибки для системы управления качеством производимой продукции / Лазарев В. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.73—76.


Файл статьи: