Кластерний підхід в управлінні регіональним економічним розвитком

Автор: 
П’ятак І. В.


УДК 330.341

Анотація. У статті розглянуто особливості кластеризації в управлінні регіональним економічним розвитком.

Ключові слова: кластер, кластеризація, кластерний підхід, регіональний економічний розвиток.

Summary. The paper considers the clustering features in the management of regional economic development.

Key words: cluster, clustering, cluster approach, regional economic development.

П'ятак Ігор Володимирович, асистент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: сучасна стратегія ціноутворення в Україні


П’ятак І. В. Кластерний підхід в управлінні регіональним економічним розвитком / П’ятак І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.107—111.


Файл статьи: