Міжбюджетні трансферти в Україні: теорія і практика

Автор: 
Степанова В. О.


УДК 336.14:332.146

Анотація. У статті розглянуто сучасний стан міжбюджетних відносин в Україні. Досліджено механізми та складові міжбюджетних відносин. Проаналізовано основні проблеми сучасних міжбюджетних відносин в Україні.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, міжбюджетні трансферти, бюджет, бюджетна система, місцевий бюджет, Державний бюджет, доходи.

Summary. In the article the modern state of interbudgetary relations is considered in Ukraine. Mechanisms and constituents of interbudgetary relations are investigational. The basic problems of modern interbudgetary relations are analysed in Ukraine.

Key words: interbudgetary relations, interbudgetary transfer, budget, budgetary system, local budget, the State budget, fiscal revenue.

Степанова Вікторія Олександрівна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні.


Степанова В. О. Міжбюджетні трансферти в україні: теорія і практика / Степанова В. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.120—124.


Файл статьи: