Наукові підходи до оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ

Автор: 
Попова Н. О.


УДК 378.1

Анотація. У статті наведено аналіз існуючих методик оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ. У центрі уваги — проблема побудови системи показників комплексної оцінки інноваційного потенціалу. Відзначається, що специфіка діяльності ВНЗ потребує розробки системи показників, які базуватимуться на об’єднанні освітньої, науково-дослідної, адміністративно-управлінської діяльності та ресурсного забезпечення.

Ключові слова: потенціал, інновація, інноваційний потенціал, ресурси, структура потенціалу.

Summary. The article presents an analysis of existing methodologies to assess the innovative capacity of universities. In the spotlight is the problem of constructing of a system of indicators of integrated assessment of innovation potential. It is noted that the specificity of the activity of the university needs to develop a system of indicators that will be based on the integration of education, research, administration and management of activities and resource securing.

Key words: capacity, innovation, innovative capacity, resources, structure of capacity.

Попова Наталя Олександрівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: ефективність використання трудових ресурсів у сільському господарстві


Попова Н. О. Наукові підходи до оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ / Попова Н. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.76—81.


Файл статьи: