Нормативно-правове та методичне забезпечення державного регулювання туристичної сфери

Автор: 
Соловйов Д. І.


УДК 332.146.2

Анотація. У статті розглянуто і проаналізовано законодавче та методичне забезпечення функціонування об’єктів туристичної сфери України. На основі дослідження запропоновано методичні положення щодо напрямів розвитку туристичної сфери, враховуючи специфічні особливості її функціонування.

Ключові слова: державне регулювання туристичної сфери, туризм, туристичний бізнес, туристична сфера.

Summary. The article considers and analyzes the legislative and methodological support the functioning of tourism in Ukraine. Based on the research methodology proposed provisions for areas of tourism, given the specific features of its functioning.

Key words: government regulation for tourism, recreation, tourism, tourist branch, tourist industry, the tourism sector.

Соловйов Денис Ігорович, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: державне регулювання курортно-туристичної діяльності


Соловйов Д. І. Нормативно-правове та методичне забезпечення державного регулювання туристичної сфери / Соловйов Д. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.48—54.


Файл статьи: