Оцінка конкурентоспроможності кооперативних торговельних підприємств України

Автор: 
Криворучко О. С.


УДК 658. 8:334.735(477)

Анотація. У статті за допомогою конкурентного профілю проведена оцінка конкурентоспроможності торговельних підприємств споживчої кооперації. З використанням аналітичного та графічного методів здійснена діагностика конкурентоспроможності коопмаркетів України.

Ключові слова: конкурентоспроможність, торговельні підприємства, споживча кооперація, конкурентний профіль, діагностика конкурентоспроможності.

Summary. The article provides competitiveness assessment of consumer cooperatives trade enterprises, using analytical and graphical methods we completed diagnostics of coopmarkets competitiveness in Ukraine.

Key words: competitiveness, trade enterprises, consumer cooperative, competitive profile, competitiveness diagnostics.

Криворучко Ольга Сергіївна, аспірант кафедри маркетингу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

36040, м. Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 14, корп. 1, кв. 3.

Наукові інтереси: споживча кооперація, маркетинг, конкурентні стратегії.


Криворучко О. С. Оцінка конкурентоспроможності кооперативних торговельних підприємств україни / Криворучко О. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.67—73.


Файл статьи: