Організаційно-економічний механізм формування та розвитку туристично-рекреаційного потенціалу території

Автор: 
Ванієва А. Р.


УДК 332.1:338.48

Анотація. У статті обґрунтовано зміст та складники організаційно-економічного механізму формування і використання наявного туристично-рекреаційного потенціалу регіонів країни. Визначено принципи досягнення ефективності, конкурентоспроможності, сталого розвитку у процесі туристично-рекреаційного ресурсокористування та діяльності.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, ефективність, чинники, структура, туристично-рекреаційний потенціал, регіон, принципи, конкурентоспроможність, сталий розвиток.

Summary. In the article the contents and components of organizational-economic mechanism of formation and use of existing tourist and recreational potential of the country. The principles of efficiency, competitiveness and sustainable development in the tourism and recreation resources and activities.

Key words: оrganizational-economic mechanism, performance factors, structure, tourism and recreation, region, principles, competitiveness and sustainable development.

Ванієва Аліме Рустемівна, старший викладач кафедри економіки і менеджменту РВУЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», кандидат економічних наук.

95024, м.Сімферополь, м/р Фонтаны, вул. Сербест, буд. 20.

Наукові інтереси: фінансовий інструментарій інвестування, фінансовий менеджмент, фінансова аналітика.


Ванієва А. Р. Організаційно-економічний механізм формування та розвитку туристично-рекреаційного потенціалу території / Ванієва А. Р. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.103—107.


Файл статьи: