Особливості функціонування рекреаційно-туристичних кластерних структур в Україні

Автор: 
Рюміна Є. Л.


УДК 338.48

Анотація. У статті розглянуто особливості функціонування рекреаційно-туристичних кластерних структур, наведено модель функціонування рекреаційно-туристичного кластера та окреслені проблеми управління ним.

Ключові слова: кластерні структури, рекреаційно-туристичний кластер, модель функціонування рекреаційно-туристичного кластеру.

Summary. The article considers the features of functioning of recreational-tourist cluster structures, hovering over the model of the functioning of recreation and tourist cluster and outlines the problems of its management.

Key words: cluster structures, recreation and tourism sector, functioning model of recreational-tourist cluster.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: організаційно-економічна сутність формування кластерів


Рюміна Є. Л. Особливості функціонування рекреаційно-туристичних кластерних структур в Україні / Рюміна Є. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.85—88.


Файл статьи: