Передумови розвитку корпоратизації у сільському господарстві регіонів України

Автор: 
Рунчева Н. В.

УДК 332.122

Анотація. У статті розглянуто особливості та передумови розвитку корпоратизації у сільському господарстві регіонів України.

Ключові слова: корпоратизація, особисті селянські господарства, сільське господарство, соціоекономічна модернізація.

Summary. The article discusses the features and conditions of incorporation in agriculture regions of Ukraine.

Key words: corporatization, private households, agriculture, socio-economic modernization.

Рунчева Наталя Вікторівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: механізм відтворення основного капіталу підприємств


Рунчева Н. В. Передумови розвитку корпоратизації у сільському господарстві регіонів України / Рунчева Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.111—115.


Файл статьи: