Процес інтернаціоналізації машинобудівного сектору економіки України: аналіз динаміки та тенденції розвитку

Автор: 
Княженко Р. С.

УДК 339.942

Анотація. У статті досліджені основні особливості міжнародної конкурентоспроможності машинобудівної галузі економіки України в контексті процесів глобалізації.

Ключові слова: машинобудування, експорт, імпорт, міжнародна конкурентоспроможність, міжнародна торгівля, інтернаціоналізація.

Summary. The article studies the main features of the international competitiveness of engineering economics Ukraine in the context of globalization.

Key words: machine building, export, import, international competitiveness, international trade, internationalization.

Княженко Роман Сергійович, викладач Юннаньського університету (м. Куньмін, Китай).

Наукові інтереси: Конкурентоспроможність підприємств машинобудівної галузі економіки України


Княженко Р. С. Процес інтернаціоналізації машинобудівного сектору економіки україни: аналіз динаміки та тенденції розвитку / Княженко Р. С. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.36—43.


Файл статьи: