Прогнозування об’єму виробництва продуктів сільського господарства із сезонним характером

Автор: 
Заболотня К. О.
Автор: 
Курова Т. Г.

УДК 658.851

Анотація. У статі розглядається один із можливих алгоритмів побудови прогнозу виробництва продуктів сільського господарства із сезонним характером.

Ключові слова: часовий ряд, прогнозування, тренд, сезонна компонента, модель.

Summary. This paper is considered one of the possible algorithms for the prediction of agricultural products with the seasonal nature.

Key words: time series, forecasting, trend, seasonal component, model.

Заболотня Катерина Олександрівна, асистент кафедри математики та математичних методів в економіці Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: застосування математичних методів і моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств


Заболотня К. О. Прогнозування об’єму виробництва продуктів сільського господарства із сезонним характером / Заболотня К. О., Курова Т. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.62—67.


Файл статьи: