Регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в економіці України

Автор: 
Горяча О. Л.
Автор: 
Сільченко І. А.


УДК 330.341:330.322

Анотація. Розглянуто теоретико-методологічна сутність та характер інноваційно-інвестиційної діяльності, виявлено фактори впливу на інновації та інвестиції, досліджено державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.

Ключові слова: інвестиції, інновації, інноваційно-інвестиційна діяльність, інноваційний процес, мотивація до інновацій, державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.

Summary. This paper considers theoretical and methodological nature and character of innovation and investment activities, factors of impacts on innovation and investments, government regulation of innovative and investment activities.

Key words: investments, innovations, innovation and investment activity, innovation process, motivation for innovation, government regulation of innovation and investment activities.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: фінансові послуги,фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.


Горяча О. Л. Регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в економіці україни / Горяча О. Л., Сільченко І. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.31—36.