Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть I)

Автор: 
Антошкина Л. И.
Автор: 
Висящев В. А.


УДК 339.976.2

Анотація. Поставлена й обґрунтована проблема мінімізації суб’єктних начал під час розрахунку рейтингів ВНЗ, що дозволить створити об’єктивну основу для оцінки їхньої діяльності з боку держави та суспільства, а також більш справедливо навести їх у міжнародних порівняннях.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, державне регулювання ринку освітніх послуг, концепція побудови методології розрахунку рейтингів ВУЗів.

Summary. Author raises and substantiates the issue of minimization of subjective factors in determination of rankings of higher education institutions. This will allow for creation of an objective system for evaluating the institutions’ operations from the government and society’s standpoint, as well as them comparable on an international scale.

Key words: higher education institutions, government regulation of educational services, the concept of construction methodology for calculating the rankings of universities.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул.Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.


Антошкина Л. И. Рейтинги высших учебных заведений в международных и национальных сравнениях (часть І) / Антошкина Л. И., Висящев В. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.24—28.


Файл статьи: