Теоретичні засади конкурентоспроможності як предмета дослідження економічної науки

Автор: 
Транченко О. М.

УДК 338.242.2:664

Анотація. Висвітлено теоретичні основи конкурентоспроможності економічних систем з урахуванням класичних і неокласичних економічних концепцій А. Сміта, Дж. С. Мілля, Д. Рікардо та інших авторів. Визначено позицію України на світовому ринку з урахуванням критеріїв, що забезпечують економічну безпеку і конкурентоспроможність країни, наведені загальні правила, за допомогою яких країна може домогтися підвищення своєї конкурентоспроможності.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні відносини, конкурентне середовище, конкурентні переваги, економічна система.

Summary. Reflects the theoretical foundations of the competitiveness of economic systems with the classical and neoclassical economic concepts of Adam Smith, JS Mill and David Ricardo and others. Determine the position of Ukraine in the global market based on criteria that ensure economic security and competitiveness of the country, are the general rules by which a country can make to improve their competitiveness.

Key words: competitiveness, competitive relationship, competitive environment, competitive advantages, the economic system.

Транченко Олександр Михайлович, старший викладач кафедри фінансів і кредиту Уманського національного університету садівництва, кандидат економічних наук.

20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова, 45, кв. 3.

Наукові інтереси: методологічні засади конкурентоспроможності сільського господарства


Транченко О. М. Теоретичні засади конкурентоспроможності як предмета дослідження економічної науки / Транченко О. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2013. — №3(23). — С.54—58.