Аналіз проблем невідповідності інтересів держави та регіонів

Автор: 
Перевознікова О. В.


УДК 332.1

Анотація. У статті розглянута основна ідея регіонального розвитку, прийнята в Україні, та визначені проблеми невідповідності інтересів держави та регіонів.

Ключові слова: регіон, диспропорції, конкурентоспроможність, стратегія, дотації, стимулювання.

Summary. The article describes the basic idea of Regional Development, adopted in Ukraine and identifies the non-conformity of interests of the state and the regions.

Key words: region, imbalances, competitiveness,strategy, grants, promotion.

Перевознікова Олена Володимирівна, доцент кафедри «Менеджмент у виробничій сфері» Донецького державного університету управління, кандидат економічних наук.

83112, м. Донецьк, вул. Старицького, 42, кв. 8.

Наукові інтереси: міжрегіональні диспропорції розвитку областей України.


Перевознікова О. В. Аналіз проблем невідповідності інтересів держави та регіонів / Перевознікова О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.96-100.


Файл статьи: