Інновації як чинник економічного розвитку промисловості України

Автор: 
Горяча О. Л.
Автор: 
Сільченко І. А.


УДК 338.48

Анотація. У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної сфери в Україні. Розглянуто особливості вітчизняної політики та основні напрями активізації інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації, економічне зростання, інноваційна діяльність, інноваційна політика, інноваційна економіка.

Summary. This paper examines the current state of innovation sphere in Ukraine. Peculiarities of national policies and guidelines for promotion of innovative activities.

Key words: innovation, economic growth, innovation, innovation policy, innovation economy.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.

Сільченко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.


Горяча О. Л. Інновації як чинник економічного розвитку промисловості України / Горяча О. Л., Сільченко І. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.35-39.


Файл статьи: