Компетентнісний підхід в сучасній освіті

Автор: 
Антошкіна Л. І.


УДК 354:332.834

Анотація. Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем, пов’язаних із застосуванням компетентнісного підходу в сучасній освіті. Автором детально розглянута сутність зазначеного підходу, його зміст та призначення. Окрему увагу приділено принципам, на яких повинно базуватися компетентністне навчання, відмінностям компетентнісного підходу від традиційних методик навчання. Крім того, також зазначені труднощі та перешкоди впровадження компетентнісного підходу в сучасний освітній процес.

Ключові слова: компетентісний підхід, освіта, освітній процес, освітня система.

Summary. The article investigates the current problems associated with the use competence-based approach in modern education. The author discussed in detail the nature of this approach, its content and purpose. Special attention is paid to the principles on which it should be based competence-based learning differences of competencebased approach from traditional teaching methods. In addition, also difficulties and obstacles of implementation of the competence-based approach in the modern educational process are pointed.

Key words: competence-based approach, education, the educational process, the educational system.

Антошкіна Лідія Іванівна, ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: економіка вищої освіти, стратегічне управління підприємством.


Антошкіна Л. І. Компетентнісний підхід в сучасній освіті / Антошкіна Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.14-16.


Файл статьи: