Механізми вдосконалення конкурентних засад діяльності на біржовому ринку цінних паперів України

Автор: 
Трофімчук М. О.


УДК 338.242.2:336.761

Анотація. На основі аналізу міжнародної практики у статті запропоновано вдосконалити вітчизняну нормативно-правову базу в частині протидії маніпулятивним діям на ринку цінних паперів. Також розроблено практичні рекомендації із вдосконалення лістингових вимог до акцій стосовно допуску їх до біржових торгів. Пропозиції спрямовані на підвищення рівня захисту інвесторів, посилення конкуренції та забезпечення дотримання конкурентних відносин між учасниками торговельних операцій.

Ключові слова: ринок цінних паперів, маніпулювання, лістинг, фондові біржі.

Summary. In the article, basing on the analysis of international practice, proposed to improve the national legal framework in terms of combating with manipulative actions on the securities market. Also practical recommendations for listing requirements to the shares in regard of admission to exchange trading are improved. Proposals are aimed at enhancing investor protection, competition increasing and enforcement of a competitive relationships between the parties of commercial transactions.

Key words: securities market, marketmanipulation, listing, stock exchanges.

Трофімчук Михайло Олександрович, аспірант кафедри фінансів і економіки природокористування.

35312, Рівненська обл., Рівненський р-н., смт. Клевань, вул. І. Франка, 37.

Наукові інтереси: фінанси, ринок цінних паперів, інвестування.


Трофімчук М. О. Механізми вдосконалення конкурентних засад діяльності на біржовому ринку цінних паперів України / Трофімчук М. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.122-127.


Файл статьи: