Наукові аспекти розвитку державно­приватного партнерства в рекреаційно­туристичній сфері України

Автор: 
Гонта О. І.
Автор: 
Безуглий І. В.


УДК 338.46

Анотація. Проаналізовано досвід країн світу у використанні державно-приватного партнерства для активізації розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Визначені напрями використання державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері. Подано структуру індексу конкурентоспроможності рекреаційно-туристичної сфери України. Розкриті основні методи створення готельних мереж: франчайзинг, контракт на управління, лізинг. Наведено приклади реалізації державних мегапроектів у Радянському Союзі та на пострадянському просторі. З’ясовані позитивні аспекти використання державно-приватного партнерства для органів влади та приватного бізнесу.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, мультиплікатор, індекс конкурентоспроможності, методи створення готельних мереж.

Summary. The experience of the world in the use of public-private partnerships to enhance the development of recreation and tourism. The directions to use public-private partnerships in recreation and tourism sector. Posted structure Competitiveness Index recreation and tourism Ukraine. The basic methods for creating hotel networks: franchising, management contract, leasing. The examples of the implementation of government mega-projects in the Soviet Union and the former Soviet Union. And analyzed the positive aspects of the use of public-private partnerships for government and private business.

Key words: public-private partnership multiplier competitiveness index, methods for creating hotel chains.

Гонта Олена Іванівна, директор Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, професор.

14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, корп. 1, кім. 204.

Наукові інтереси: регіональна економіка, інтеграційні процеси.

Безуглий Ігор Володимирович, доцент кафедри туризму Чернігівського державного інституту економіки і управління, кандидат економічних наук.

14033, м. Чернігів, вул. Стрілецька, 1, корп. 1, кім. 204.

Наукові інтереси: формування регіональної політики, рекреаційно-туристичне природокористування, діагностика регіонального розвитку.


Гонта О. І. Наукові аспекти розвитку державно­приватного партнерства в рекреаційно­туристичній сфері України / Гонта О. І., Безуглий І. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.23-30.


Файл статьи: