Оцінка кредитоспроможності клієнта банку за допомогою дискримінантного аналізу

Автор: 
Курова Т. Г.
Автор: 
Костроміна К. О.


УДК 339.332

Анотація. У статті розглянуто метод дискримінантного аналізу для оцінки надійності позичальників з урахуванням сучасних умов розвитку практики банківського кредитування.

Ключові слова: кредитний ризик, кредитоспроможність, фінансовий показник, коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти фінансової незалежності, коефіцієнти рентабельності, метод дискримінантного аналізу.

Summary. This article presents a method of discriminant analysis to assess the reliability of borrowers to meet modern conditions of development of bank lending practices.

Key words: сredit risk, creditworthiness, financial indicator, liquidity ratios, the coefficients of the business activity, financial independence ratio, profitability ratios, method of discriminant analysis.

Курова Тетяна Григорівна, старший викладач кафедри математики і математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: математичні методи і моделі в економіці.

Костроміна Катерина Олександрівна, старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: застосування математичних методів і моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств.


Курова Т. Г. Оцінка кредитоспроможності клієнта банку за допомогою дискримінантного аналізу / Курова Т. Г., Костроміна К. О. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.113-117.


Файл статьи: