Організаційно­економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах

Автор: 
Кірова Л. Л.


УДК 339.9

Анотація. Охарактеризовано організаційно-економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах, проаналізовано розвиток світового сільськогосподарського ринку, його можливості та загрози для різних країн, запропоновано організаційно-економічні засади формування механізму створення транскордонних кластерів в АПК прикордонних регіонів.

Ключові слова: агропродовольча система, міжнародна торгівля, трансфер капіталу, продовольча безпека, аграрний ринок, фінансові спекулянти, лібералізація, агрокомплекс.

Summary. Describe the organizational and economic principles of the global agricultural market in today’s global environment, to analyze the development of world agricultural market, its opportunities and threats for different countries offer organizational and economic principles of the formation mechanism of the creation of cross-border clusters in agricultural frontier regions.

Key words: agro-food system, international trade, capital transfers, food safety, agricultural market, financial speculators, liberalization, Agrokompleks.

Кірова Людмила Леонідівна, старший викладач кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А

Наукові інтереси: проблеми формування та розвиток сільськогосподарської кооперації.


Кірова Л. Л. Організаційно­економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах / Кірова Л. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.9-13.


Файл статьи: