Організаційно­економічні засади системи управління кадровим потенціалом підприємств туристичної сфери

Автор: 
Шило К. М.


УДК 65.01:331.522.4

Анотація. У статті досліджені теоретичні засади та сформовані пропозиції щодо побудови системи управління кадровим потенціалом підприємства, формування якої доцільно розпочинати ще на стадії професійної підготовки майбутнього персоналу.

Ключові слова: кадровий потенціал, управління кадровим потенціалом, розвиток кадрового потенціалу, підприємства туристичної сфери, професійна підготовка, компетенції.

Summary. This article explores the theoretical basis and generated proposals for constructing a system of human resources management company, the formation of which it is advisable to start at the stage of preparing future staff.

Key words: human resources, human resources management, human resources development, tourism companies, professional training, competence.

Шило Катерина Михайлівна, доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: управління інноваційною діяльністю, розвиток людського капіталу.


Шило К. М. Організаційно­економічні засади системи управління кадровим потенціалом підприємств туристичної сфери / Шило К. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.79-83.


Файл статьи: