Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України

Автор: 
Тарасов Д. А.


УДК 631.115.8

Анотація. У статті розкрито основні аспекти функціонування сільськогосподарських кооперативів як необхідний вид об’єднання виробників українського села та фактори, що гальмують процеси кооперації в Україні.

Ключові слова: кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, сільськогосподарський виробничий кооператив.

Summary. The article deals with the basic aspects of agricultural cooperatives as a necessary form of association of Ukrainian villages and factors hindering cooperation in Ukraine.

Key words: cooperatives, agricultural service cooperatives, agricultural production cooperative.

Тарасов Дмитро Анатолійович, аспірант Полтавської державної аграрної академії.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: становлення і розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні.


Тарасов Д. А. Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України / Тарасов Д. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.73-76.


Файл статьи: