Особливості формування, організації і функціонування сіті­логістичних потоків Приазов’я

Автор: 
Майорова І. М.


УДК 656.02(477.62)

Анотація. У статті досліджено особливості формування, організації і функціонування сіті-логістичних потоків Приазов’я. Сформульовано актуальність впровадження логістичних підходів до розв’язання існуючих проблем регіону. Зроблено акцент на необхідність впровадження логістичного управління в діяльність регіональних органів державного управління для покращення взаємодії всіх галузей виробничої інфраструктури старопромислового регіону Приазов’я.

Ключові слова: старопромисловий регіон, логістичний потік, регіональна інфраструктура, виробничий потенціал, промислове підприємство.

Summary. The features of forming, organization and functioning of logistic streams of Pryazovia are investigational in the article. Actuality of introduction of the logistic going is set forth near the decision of existent problems of region. An accent is done on the necessity of introduction of logistic management for activity of regional organs of state administration for the improvement of co-operation of all industries of productive infrastructure region of Pryazovia.

Key words: old industrial district, logistic stream, regional infrastructure, productive potential of territory, industrial enterprise

Майорова Ірина Миколаївна, професор кафедри технології міжнародних перевезень і логістики ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», доктор економічних наук, доцент.

87535, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, б. 204, кв. 25.

Наукові інтереси: міжнародні логістичні проблеми, міжнародні транспортні ситеми, сіті-логістика Приазов’я.


Майорова І. М. Особливості формування, організації і функціонування сіті­логістичних потоків Приазов’я / Майорова І. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.90-95.


Файл статьи: