Особливості розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємств

Автор: 
Вареник О. Ф.
Автор: 
Марченко В. М.


УДК 338.242

Анотація. Стаття присвячена методиці розробки цільових комплексних програм підвищення конкурентоспроможності підприємств України.

Ключові слова: проблема, цільова комплексна програма, конкурентоспроможність підприємства, управління підприємством.

Summary. The article is devoted to the methodology of the special purpose complex program development and the increase of the Ukraine enterprises competitiveness.

Key words: problem, special purpose of the complex program, the enterprise competitiveness, running an enterprise.

Вареник Ольга Федорівна, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.

Марченко Віталій Михайлович, старший викладач кафедри економіки підприємств Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.


Вареник О. Ф. Особливості розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємств / Вареник О. Ф., Марченко В. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.57-63.


Файл статьи: