Перспективи формування кластерних структур підприємств рекреаційно­-оздоровчої сфери м. Бердянська

Автор: 
Рюміна Є. Л.


УДК 911.338.48

Анотація. У статті проаналізовані перспективи формування рекреаційно-туристичних кластерних структур приморських територій, а саме м. Бердянська, охарактеризовані три основні оздоровчі підрозділи: функціонально-галузевий, територіальний та організаційно-управлінський. Розглянуто чотири етапи кластерізації підприємств санаторно-курортної, туристичної та оздоровчо-спортивної сфер.

Ключові слова: рекреаційно-туристична діяльність, кластерні структури, рекреаційно-туристичні кластери.

Summary. The article analyzes the prospects for a recreational tourist cluster structures of coastal areas, namely Berdyansk, characterized by three basic health units: functional-sectoral, territorial and organizational management. We consider four stages of clustering enterprises sanatorium, tourist and recreational and sport areas.

Key words: recreation and tourism activities, cluster structures, recreation and tourism clusters.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри менеджменту організацій Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організаційно-економічна сутність формування кластерів.


Рюміна Є. Л. Перспективи формування кластерних структур підприємств рекреаційно­оздоровчої сфери м. Бердянська / Рюміна Є. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.70-73.


Файл статьи: