Проблема тінізації економіки в банківському секторі

Автор: 
Макаренко Ю. П.


УДК 658.343.37

Анотація. У статті викладено проблему ризику відмивання грошей в банківському секторі економіки. Обґрунтовано можливість впровадження ефективної системи фінансового контролю та створення єдиного мегарегулятора як єдиного органу нагляду регулювання бізнесу у фінансовій сфері з метою забезпечення його прозорості.

Ключові слова: банк, тінізація економіки, мегарегулятор, банкашуранс, ризик.

Summary. The article outlined the problem of risk of money laundering in the banking sector of the economy. The ability to implement an effective system of financial control and the creation of a single megaregulator, as the sole organ of supervision regulation of businesses in the financial sector in order to ensure its transparency.

Key words: bank, shadow economy, megaregulator, bankasuarens, risk.

Макаренко Юлія Петрівна, професор кафедри банківської справи Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, доктор економічних наук, доцент.

49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 22, кв. 117.

Наукові інтереси: фінанси, банки та банківська справа.


Макаренко Ю. П. Проблема тінізації економіки в банківському секторі / Макаренко Ю. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.117-121.


Файл статьи: