Синергетичний ефект у забезпеченні конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції

Автор: 
Махмудов Х. З.
Автор: 
Михайлова О. С.
Автор: 
Махмудов Р. Х.


УДК 338.43.009.12:338.432

Анотація. У статті розглянуто теоретичні та практичні підходи синергетичного ефекту забезпечення конкурентоспроможності виробництва продукції сільського господарства.

Ключові слова: синергія, управління, маркетинг, інтеграція, сільськогосподарська продукція, конкурентоспроможність виробництва.

Summary. The article examines the theoretical and practical approaches synergistic effect ensuring the competitiveness of agricultural production.

Key words: synergies, management, marketing, integration, agricultural products, competitive production.

Махмудов Ханлар Зейнарович, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та права Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: розвиток та становлення маркетингу в агробізнесі.

Михайлова Олена Сергіївна, доцент кафедри бізнес-адміністрування та права Полтавської державної аграрної академії, кандидат економічних наук, доцент.

36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3.

Наукові інтереси: маркетингові моделі у сільському господарстві.


Махмудов Х. З. Синергетичний ефект у забезпеченні конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції / Махмудов Х. З., Михайлова О. С., Махмудов Р. Х. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.67-70.


Файл статьи: