Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства

Автор: 
Міхов Л. І.


УДК 331.108

Анотація. У статті досліджено теоретичні засади формування кадрового потенціалу підприємства, сформовано методичні підходи до оцінки формування та використання кадрового потенціалу підприємства.

Ключові слова: трудовий потенціал, трудові ресурси, людський капітал, персонал, кадри, кадровий потенціал.

Summary. This article explores the theoretical base of potential of the company, formed methodological approaches to assessing the development and use of human resources of the company.

Key words: labor potential, human resources, human resources, personnel, personnel, human resources.

Міхов Леонід Іванович, професор кафедри економічної теорії Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: удосконалення матеріального стимулювання робітників у сільському господарстві.


Міхов Л. І. Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства / Міхов Л. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.101-105.


Файл статьи: