Сутність соціально­економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави

Автор: 
Антошкін В. К.


УДК 351.863

Анотація. Стаття розкриває зміст соціально-економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави.

Ключові слова: економіка, економічна безпека регіонів, соціальна безпека регіонів.

Summary. The article reveals the content of socio-economic security of the region and its relationship with the national security state.

Key words: economy, economic security regions, social security regions.

Антошкін Вадим Костянтинович, аспірант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.

01103, м. Київ-103, вул. Дружби Народів, 28.

Наукові інтереси: проблеми тіньової економіки, структурування капіталу, фінансових операцій з його вивезення за кордон.


Антошкін В. К. Сутність соціально­економічної безпеки регіонів та її зв’язок з національною безпекою держави / Антошкін В. К. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.17-23.


Файл статьи: