Сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері

Автор: 
Рунчева Н. В.


УДК 338.436(477)

Анотація. У статті розкрито сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері.

Ключові слова: корпорація, корпоративні відносини, аграрна сфера.

Summary. This article reveals the essence, types and forms of corporate relations in the agrarian sphere.

Key words: сorporation, corporate relations, agrarian sphere.

Рунчева Наталя Вікторівна, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: корпоративне управління економіки сільського господарства на регіональному рівні.


Рунчева Н. В. Сутність, види та форми корпоративних відносин в аграрній сфері / Рунчева Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.45-51.


Файл статьи: