Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку

Автор: 
Компанієць Т. І.


УДК 339.138

Анотація. У статті досліджено сутність поняття реклами, а також її функції, головні риси, принципи та класифікація. Приділена увага дослідженням науковців у цій галузі. Досліджується вплив реклами на просування товарів в умовах сучасного ринку.

Ключові слова: реклама, торгова марка, комунікація, ринок, реклама у засобах масової комунікації, паблік рилейшнз, попит, просування.

Summary. In the article the essence of the concept of advertising and its function, main features, principles and classification. Attention is paid to research scientists in the field. The article also examines the impact of advertising on the promotion of products in today’s market.

Key words: аdvertising, brand, communications, market, advertising in mass communication, public relations, demand promotion.

Компанієць Тетяна Ігорівна, старший викладач кафедри маркетингу Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: кластерна політика.


Компанієць Т. І. Вплив реклами на просування споживчих товарів в умовах сучасного ринку / Компанієць Т. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2014. — №3(27). — С.63-67.


Файл статьи: