Антикризова парадигма використання потенціалу сучасного туризму

Автор: 
Ушенко Н. В.


УДК 338.48

Анотація. У статті проаналізовано функціонування сфери туризму як підсистеми національної економіки. Визначено соціально-економічні передумови його розвитку в умовах наявності кризових явищ, сконцентровано увагу на аналізі фінансових можливостей та туристичних настроїв населення України. Запропоновано концептуальні засади антикризової парадигми розвитку туризму в країні, що основані на використанні наявного потенціалу цієї сфери.

Ключові слова: туризм, потенціал, криза, антикризова парадигма, розвиток, державно-приватне партнерство, кластерна структура.

Summary. Functioning of sphere of tourism as subsystems of national economy is analyzed in the article. Socioeconomic pre-conditions of it development are certain in it conditions of presence of the crisis phenomena, paid attention on the analysis of financial possibilities and tourist moods of population of Ukraine. Conceptual principles of anticrisis paradigm of development of tourism are offered in a country, that based on the use of present potential of it sphere.

Key words: tourism, potential, crisis, anticrisis paradigm, development, state-private partnership, cluster structure.

Ушенко Наталя Валентинівна, завідувач кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, доктор економічних наук, професор.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: відтворення людського капіталу, соціально-трудові відносини, економіка знань.


Ушенко Н. В. Антикризова парадигма використання потенціалу сучасного туризму / Ушенко Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.29-33.


Файл статьи: