Державне фінансування вищої освіти в Україні у контексті світових тенденцій

Автор: 
Комарова І. В.
Автор: 
Комаров П. Г.


УДК 336.145.1

Анотація. Досліджено показники динаміки бюджетних видатків на вищу освіту в Україні. Охарактеризовано частку видатків на вищу освіту у ВВП та у бюджетах України порівняно з іншими країнами світу. Виявлено особливості, що характерні для України.

Ключові слова: зведений бюджет, державний бюджет, місцеві бюджети, видатки на вищу освіту.

Summary. Dynamics of budgetary expenses for tertiary education in Ukraine is investigated. Relative density of expenses for tertiary education in gross national product and in budgets of Ukraine in comparison with other countries is characterized. The features of the expected indexes are educed for Ukraine.

Key words: the consolidated budget, the state budget, local budgets, expenses for tertiary education.

Комарова Інна Валентинівна, проректор з наукової роботи Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: сучасні проблеми фінансової політики України.


Комарова І. В. Державне фінансування вищої освіти в Україні у контексті світових тенденцій / Комарова І. В., Комаров П. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.85-89.


Файл статьи: