Детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності

Автор: 
Скворцова О. В.


УДК 331.101.6

Анотація. У статті розкрито сутність інтелектуалізації людського капіталу як наукової економічної категорії. Визначено детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності. Сформовано концептуальні основи визначення рівня інтелектуалізації людського капітал на основі оцінки його детермінантів.

Ключові слова: інтелектуалізація, інтелектуалізація праці, інтелектуалізація людського капіталу, інтелектуальна діяльність.

Summary. The article reveals the essence of intellectualization of human capital as economic category. Identified determinants of intellectualization of human capital in the labor process. Formed the conceptual basis for the determination of the level of intellectualization of human capital on the basis of an assessment of its determinants.

Key words: intellectualization, intellectualization of labour, intellectualization of human capital, intellectual activity.

Скворцова Ольга В’ячеславівна, асистент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний розвиток підприємства, продуктивність праці персоналу.


Скворцова О. В. Детермінанти інтелектуалізації людського капіталу в процесі трудової діяльності / Скворцова О. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.53-56.


Файл статьи: