Ефективність використання аутсорсингу бізнес­процесів на підприємстві

Автор: 
Фролова В. Ю.
Автор: 
Фролова Г. І.


УДК 334.75

Анотація. Стаття присвячена аналізу аутсорсингу бізнес-процесів як одного з методів оптимізації витрат на сучасному етапі розвитку підприємств. Досліджено основні тенденції на ринку аутсорсингових послуг в Україні. Визначено основні переваги та недоліки від його використання при збільшенні ефективності функціонування підприємства. Розглянуто алгоритм оцінки ефективності його використання. За результатами оцінки підтверджено необхідність використання стратегії аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві.

Ключові слова: аутсорсинг, зниження витрат, бізнес-процеси на підприємстві, ефективність аутсорсингу.

Summary. This article analyzes the outsourcing of business processes as a method of cost optimization at the present stage of development of enterprises. Investigated the basic trends in the outsourcing services market in Ukraine. Identified the main advantages and disadvantages of using it with an increase in the efficiency of the enterprise. Considered an algorithm for assessing the effectiveness of its use. The evaluation confirmed the need for a strategy of outsourcing of business processes in the enterprise.

Key words: outsourcing, cost reduction, business processes in the enterprise, the effectiveness of outsourcing.

Фролова Валерія Юріївна, доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: стратегічний маркетинг, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні маркетингові стратегії.

Фролова Галина Іванівна, доцент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: інноваційно-інвестиційні фактори розвитку регіону.


Фролова В. Ю. Ефективність використання аутсорсингу бізнес­процесів на підприємстві / Фролова В. Ю., Фролова Г. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.60-63.


Файл статьи: