Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України

Автор: 
Костроміна К. О.
Автор: 
Курова Т. Г.


УДК 330.43

Анотація.
У статті проведено економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України і побудовано економетричну модель, яка виражає залежність ВВП України від обсягу промислового виробництва і роздрібного товарообігу країни.

Ключові слова:
валовий внутрішній продукт, економетрична модель, обсяг промислового виробництва, оборот роздрібної торгівлі, регресія.

Summary.
The given article presents econometric analyses of the gross domestic product of Ukraine, as well as an econometric model displaying the dependence of gross domestic product of Ukraine on the volume of industrial production and retail turnover of the country.

Key words:
gross domestic product, econometric model, volume of industrial production, retail turnover of the
country, regression.

Костроміна Катерина Олександрівна,
старший викладач кафедри математики та математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
застосування математичних методів і моделей при вивченні проблем і перспектив розвитку підприємств.

Курова Тетяна Григорівна,
старший викладач кафедри математики і математичних методів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси:
математичні методи і моделі в економіці.Костроміна К. О. Економетричний аналіз валового внутрішнього продукту України / Костроміна К. О., Курова Т. Г. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.25-29.


Файл статьи: