Особливості організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах

Автор: 
Колесник Н. В.


УДК 657.421.3:657.92

Анотація. Розглянуто нормативно-правову базу з питань обліку нематеріальних активів, розкрито поняття нематеріальних активів, підходи і методи оцінки ефективного їх використання.

Ключові слова: нематеріальні активи, права власності, об’єкти інтелектуальної власності, права інтелектуальної власності, оцінка вартості, ефективність використання.

Summary. Considered the regulatory framework on accounting of intangible assets, discloses the concept of intangible assets, the approaches and methods of effective use.

Key words: intangible assets, property rights, intellectual property, intellectual property, cost estimation, efficiency.

Колесник Наталiя В’ячеславівна, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: облік і аудит дебіторської заборгованості.


Колесник Н. В. Особливості організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах / Колесник Н. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.90-92.


Файл статьи: