Перспективи розвитку конкурентоспроможності на ринку туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів

Автор: 
Угоднікова О. І.


УДК 338.467.6

Анотація. Стаття присвячена актуальним проблемам підвищення конкурентоспроможності підприємств сфери туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів, їх запровадження у роботу та просування на ринок.

Ключові слова: туристський продукт, інновація, тур.

Summary. The article is devoted to actual problems of increase of competitiveness of enterprises in the sphere of tourism, through the development of innovative tourism products and their implementation in the work and market promotion.

Key words: tourist’s product, innovation, tour.

Угоднікова Олена Ігорівна, асистент кафедри туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова.

61000, м. Харків, вул. М. Бажанова, 17, ауд. 401 бмк.

Наукові інтереси: потенціал підприємств, соціальні технології в туризмі.


Угоднікова О. І. Перспективи розвитку конкурентоспроможності на ринку туризму шляхом розробки інноваційних туристських продуктів / Угоднікова О. І. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.56-60.


Файл статьи: