Розвиток інноваційно­інвестиційної діяльності в туристичній сфері приморських територій

Автор: 
Рюміна Є. Л.


УДК 330.322.3

Анотація. У статті розглянуто проблемні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності в туристичній сфері приморських територій, а саме м. Бердянська, запропоновано заходи впровадження інвестиційної політики в туристичну діяльність і створення сприятливих умов для залучення в економіку міста вітчизняних та іноземних інвестицій, їх ефективного використання, сприяння упровадженню інвестиційних та інноваційних проектів, здатних забезпечити зростання обсягів виробництва туристичних послуг і підвищення конкурентоспроможності туристичних продуктів.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, туристична сфера, приморські території, інноваційні форми розвитку туризму.

Summary. This article considered problematic aspects of innovation and investment in the tourism sector of coastal areas, namely Berdyansk, the proposed measures implementing the investment policy of the tourist activity and create favorable conditions for attraction of the city economy domestic and foreign investments, their efficient use, promote introduction of investment and innovation that can provide production growth of tourism services and improve the competitiveness of tourism products.

Key words: innovation and investment, tourism sector, coastal areas, innovative forms of tourism development.

Рюміна Євгенія Леонідівна, асистент кафедри менеджменту і туризму Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організаційно-економічна сутність формування кластерів.


Рюміна Є. Л. Розвиток інноваційно­інвестиційної діяльності в туристичній сфері приморських територій / Рюміна Є. Л. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.72-73.


Файл статьи: