Складові механізму формування конкурентних переваг національного туристично­рекреаційного комплексу

Автор: 
Гонта О. І.
Автор: 
Андрєєва Г. П.


УДК 338.482.22:338.484

Анотація. У статті досліджено складові механізму формування конкурентних переваг національного туристично-рекреаційного комплексу на основі державного регулювання та координації дій його суб’єктів. Авторами запропоновано алгоритм реалізації регуляторних дій держави щодо впровадження запропонованого у статті механізму, визначено основні проблеми щодо формування конкурентних переваг вітчизняним туристично-рекреаційним комплексом і запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: механізм формування конкурентних переваг, туристично-рекреаційний комплекс, конкурентоспроможність туристичного продукту, державне регулювання у сфері туризму.

Summary. The article explores components of competitive advantage formation mechanism in the national tourism and recreational industry through the state regulation and coordination its’ subjects. Authors proposed the algorithm for implementation of the regulatory government actions aimed at development of such mechanism. In the article, the main problems in the domain of competitive advantage development within the domestic tourism and recreational sector were defined, and possible solutions to address these challenges were proposed.

Key words: formation mechanism of competitive advantages, tourism and recreational complex, competitiveness of tourism product, the state regulation in the sphere of tourism.

Гонта Олена Іванівна, директор Навчально-наукового інституту економіки, Чернігівський національний технологічний університет, доктор економічних наук, професор.

14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, буд. 29, кв. 64.

Наукові інтереси: транснаціоналізація економіки регіонів.

Андрєєва Ганна Петрівна, доцент кафедри природокористування і техногенної безпеки Чернігівського національного технологічного університету, кандидат економічних наук.

14032, м. Чернігів, вул. Бєлова, буд. 29, кв. 64.

Наукові інтереси: механізм формування конкурентних переваг, національний туристично-рекреаційний комплекс.


Гонта О. І. Складові механізму формування конкурентних переваг національного туристично­рекреаційного комплексу / Гонта О. І., Андрєєва Г. П. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.16-20.


Файл статьи: