Сучасний аналіз інноваційної сфери України та шляхи її активізації

Автор: 
Горяча О. Л.
Автор: 
Сільченко І. А.


УДК 338:658

Анотація. Розглянуто стан інноваційної діяльності в Україні, визначено основні чинники, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності. Запропоновано рекомендації щодо першочергових заходів з активізації інноваційної діяльності в Україні.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, інвестиційні ресурси, інвестиційне забезпечення, показники оцінювання, система моніторингу, фонд інноваційного розвитку підприємства.

Summary. Сonsisting of innovative activity is considered of Ukraine, certainly basic factors, that activations of innovative activity hinder Recommendations are offered in relation to near-term measures from activation of innovative activity in Ukraine.

Key words: innovations, innovative activity, investment resources, investment providing, evaluation indexes, monitoring system, innovative growth of enterprise fund.

Горяча Оксана Любомирівна, доцент кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: фінансові послуги, фінансові ринки, фінансові посередники, інвестиційна діяльність.

Сільченко Ірина Анатоліївна, старший викладач кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: економіка й організація інноваційної діяльності підприємства.


Горяча О. Л. Сучасний аналіз інноваційної сфери України та шляхи її активізації / Горяча О. Л., Сільченко І. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.21-25.


Файл статьи: