Світовий досвід розробки системних індикаторів сталого розвитку

Автор: 
Клименко А. А.


УДК 332.12

Анотація. У статті проаналізовано світовий досвід розробки системних індикаторів сталого розвитку. Визначено напрямки щодо їх удосконалення на всіх рівнях управління (глобальному, національному, регіональному).

Ключові слова: індикатор, критерій, консенсус, легітимність, моніторинг, оцінка, показник, потенціал, релевантність, сталість.

Summary. The article analyzes the international experience in development of system of indicators of sustainable development. The directions for their improvement at all levels of government (global, national, regional).

Key words: indicator, criterion, consensus, legitimacy, monitoring, evaluation index, potential, relevance, sustainability.

Клименко Анна Анатоліївна, доцент кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу, кандидат економічних наук, доцент.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: регіональні стратегії управління сталим розвитком аграрного ринку.


Клименко А. А. Світовий досвід розробки системних індикаторів сталого розвитку / Клименко А. А. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.69-71.


Файл статьи: