Тенденції розвитку аграрного ринку при державному регулюванні

Автор: 
Чепеленко Р. В.


УДК 335.338.432

Анотація. У статті розглянуто основні тенденції розвитку аграрного ринку. Обґрунтовано причини посилення державного протекціонізму в державній сфері.

Ключові слова: аграрний ринок, власність, державне регулювання, конкурентоспроможність, розвиток.

Summary. The article examines the main trends in the agricultural market. Reasonably strengthening of state protectionism in the public sphere.

Key words: agricultural market, property, government regulation, competitiveness, development.

Чепеленко Руслан Валерійович, аспірант кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: розвиток аграрного ринку України.


Чепеленко Р. В. Тенденції розвитку аграрного ринку при державному регулюванні / Чепеленко Р. В. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.34-37.


Файл статьи: