Удосконалення методів оцінки ефективності діяльності підприємства на основі взаємозв’язків між фінансовими індикаторами

Автор: 
Вареник О. Ф.
Автор: 
Марченко В. М.


УДК 658

Анотація. У статті проведено дослідження теоретичних аспектів оцінки ефективності діяльності підприємства. Розроблено теоретичну модель для оцінки ефективності використання виробничих фондів підприємства. Для комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства розроблено модель, що відображає взаємозв’язки між його фінансовими індикаторами.

Ключові слова: ефективність, комплексна оцінка ефективності, фінансові індикатори, аналіз взаємозв’язків, економіко-математичне моделювання.

Summary. Research of theoretical aspects of estimation of efficiency of activity of enterprise is conducted in the article. A theoretical model is worked out for the estimation of efficiency of the use of productive funds of enterprise. For the complex estimation of efficiency of activity of enterprise a model which represents intercommunications between his financial indicators is worked out.

Key words: efficiency, complex estimation of efficiency, financial indicators, analysis of intercommunications, economic design.

Вареник Ольга Федорівна, старший викладач кафедри обліку і фінансів Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.

Марченко Віталій Михайлович, старший викладач кафедри економіки Бердянського університету менеджменту і бізнесу.

71118, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Свободи, 117-А.

Наукові інтереси: організація обліку на виробничих підприємствах.


Вареник О. Ф. Удосконалення методів оцінки ефективності діяльності підприємства на основі взаємозв’язків між фінансовими індикаторами / Вареник О. Ф., Марченко В. М. // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — №3(31). — С.38-41.


Файл статьи: